UYARI

UYARI
Türk Ceza Kanununun 226. maddesi uyarınca 18 yaşından küçüklerin bu siteyi gezmeleri Yasaktır. 18 yaşından küçük iseniz derhal siteyi terkedin 18 yaşından küçük olan kişilerin bu siteye girmesini önlemek için, internet ortamında veya bilgisayar satış mağazalarında satışı gerçekleşen “AİLE KORUMA PROGRAMI” satın alabilir ve bilgisayarınıza bu programı kurarak, sitemize girişi engelleyebilirsiniz.

Farklı Partnerler Seçmeyin !

cinsel hayatında çok çeşitliliği olan kişilerin hastalık kapması özellikle genitel organların emilmesi sayesinde ciddi sorunlara neden olur. Örneğin her hafta başka bir partnerler yatan birey için hastalık kaçınılmazdır ! Bunun için lütfen güvendiğiniz partnerler ile cinsel ilişki yaşarken organ emilimini gerçekleştirin yada kondom kullanarak sadece boşalma yoluna giderek fazla detaya girmeyin.

FRİJİT YANİ CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDİR? NASIL TESPİT EDİLİR? TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Frijit yani Cinsel isteksizlik nedir? Nasıl tespit edilir? Tedavi Yöntemleri nelerdir?

 

Frijit yani Cinsel isteksizlik nedir? Nasıl tespit edilir? Tedavi Yöntemleri nelerdir?
Frijit Tanı ve Tedavisi...

Kadınlarda Cinsel İsteksizlik Konusunu 4 Başlık altında Toplayabiliriz;
1- İSTEK BOZUKLUKLARI
Hipoaktif Cinsel İstek Bozukluğu (Cinsel İsteksizlik)
Cinsel isteksizlik nedir?
Cinsel isteksizlik veya cinsel soğukluk, sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması veya hiç olmamasıdır.
Cinsel isteksizlik: Cinsel haz eksikliği, cinsel arzu azalması ve cinsel soğukluk gibi isimlerle de anılmaktadır.
Hekim, kişinin yaşı ve yaşam koşulları gibi cinsel işlevselliği etkileyen etkenleri göz önünde bulundurarak cinsel isteğin azaldığı ya da hiç olmadığı yargısına varır.
Cinsel istek azalması, cinsel arzuların azalması kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olarak belirgin bir sıkıntı sebebidir.
Cinsel isteksizlik artmaktadır.
Son yıllarda cinsel Cinsel işlev bozuklukların önemli bir kısmını “cinsel arzu bozuklukları” oluştururken, son yıllarda bu oranda artış izlenmektedir.
Hormonlarla cinsel arzu ve davranış arasında bağlantı kurulması zordur. Kadın cinsel hormonları adet (mens) dönemleri, emzirme, gebelik, menapoz gibi bir çok durumla sık olarak değişmektedir. Bu bilgilere karşın kadınların cinsel ilişki kurma sıklığı ile siklusun ortasındaki testosteron hormonu düzeyi arasında ilişki olduğu gösterilmiştir.
Cinsel isteksizlik vajinal kuruluk ve orgazm olamama yapabilir.
Cinsel isteksizlik yaşayan kadınlar cinsel uyarılmadan ya çok az haz alır ya da hiç almazlarken, fizyolojik düzeyde genital kanlanımları olmayabilir. Yani, cinsel ilişki sırasında penisin vajina içindeki mekanik uyarısına bağlı oluşan lubrikasyon (ıslanma) da azdır. Bu nedenle vajinal kuruluk ortaya çıkabilir.
Cinsel soğukluk yaşayan kadınlarda orgazm güçlükleri de bulunur.
Frijidite nedir? Frijit kimlere denir?
Frijidite (frijit olma hali) ve düşük cinsel arzunun nedenleri ile ilgili bireysel faktörlerle ilgili olarak LoPiccolo ve Friedman isimli bilim adamları katı dini inançlar, anhedonik veya obsesif-kompulsif (takıntılı) kişilik, cinsel kimlik veya obje seçimi sorunları, cinsel fobiler ve kaçınma, cinsel dürtüler üzerinde kontrolünü kaybetme korkusu, maskeli cinsel sapmalar, gebelik korkusu, depresyon, eşin kaybı, yaşla ilgili endişeler üzerinde durmuşlardır.
 Var sayılan ilişki nedenleri ise eşe ilgi kaybı, uygun yakınlıkla ilgili ikili ilişkideki farklılıklar ve evlilik çatışmalarıdır. Ayrıca eşin cinsel beceri eksikliği, yakınlaşma korkusu, çiftler arasında farklılıklar, güç dengesizliği, pasif-agresif yaklaşım, aşk ve cinsel arzu duygularını bir araya getirememe belirtilmiştir.
Schreiner-Engel ise cinsel arzu (cinsel haz) bozukluğu olanlarda duygu durum bozukluklarına iki kat daha fazla rastlandığını bildirmişlerdir. Bu bozukluğun gelişiminde evlilik ilişkisinin kalitesindeki düşüklüğün en önemli faktör olduğu söylenmektedir.
Cinsel tiksinme bozukluğu nedir?
Cinsel tiksinme bozukluğu, sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, bir cinsel eş ile genital cinsel ilişki kurmaktan aşırı tiksinti duyma ve bundan tümüyle kaçınma durumudur.
 Bu gruptaki kadınların daha ciddi evlilik ve duygulanım (emosyonel) sorunları, diğer işlev bozukluklarına göre daha ciddi intrapsişik çatışmaları, ilişki güçlükleri ve daha sık kişilik bozuklukları bulunmaktadır. Tecavüz ve taciz gibi cinsel travmalar tiksinti bozukluklarına yol açabilir.
Cinsel tiksinti bozukluğu belirgin bir sıkıntıya ya da kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur.
Bu problemlerin çözümü diğer cinsel problemlere göre daha zordur ve zaman alıcıdır.
Cinsel tedavi ilişkisini kurabilmek için gerekli olan çiftler arasındaki uyumu sağlamak daha fazla zaman alır.
Cinsel tiksinme bozukluğu kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de ortaya çıkabilir.
2-UYARILMA BOZUKLUKLARI
Kadınlarda cinsel uyarılma bozukluğu nedir? (Kadın Uyarılma Bozukluğu)
Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, cinsel uyarılmanın yeterli bir ıslanma-kabarma tepkisini sağlayamama veya cinsel etkinlik bitene dek bunu sürdürememe durumudur.
Cinsel uyarılma bozukluğu belirgin bir sıkıntıya ya da kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur.
Uyarılmanın gücü ve süresi, cinsel birleşme sırasında zevk almaya yeterli değildir. Genital bölgedeki kanlanma yeterli değildir, bu nedenle vajinal ıslanma yok veya çok azdır.
Vajinal ıslanma (lubrikasyon) ve şişme tepkisinin bozulması subjektif uyarılma ve zevkle paralellik gösterir. Bu kadınların çoğunun orgazm sorunu da vardır.
3- ORGAZM BOZUKLUKLARI
Anorgazmi nedir? (Kadınlarda Orgazm Bozukluğu)
Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi veya hiç olmaması (Anorgazmi) durumudur.
Kadınlar, orgazmı tetikleyen uyarının türü ya da yoğunluğu açısından büyük bir değişkenlik gösterirler.
Kadında orgazm bozukluğu tanısı, kadının yaşı, cinsel deneyimi ve aldığı cinsel uyaranların yeterliliği açısından bakıldığında klinisyenin kadının orgazm olma yetisinin beklenenden daha az olduğu yargısına varması temeline dayanır.
Kadınlarda orgazm olamama sıkıntı ve öfkelere neden olur.
Evet. Orgazm bozuklukları, belirgin bir sıkıntıya ya da kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur. Öfke, gerginlik ve rahatlayamamanın verdiği sıkıntılar kadınların omzuna binen yük gibidir.
Orgazm zorluğu batı ülkelerinde en sık rastlanan cinsel yakınmadır. Orgazmik işlev bozukluğu birincil veya ikincil, total veya durumsal olarak ayrılabilir.
 Orgazmın klitoral veya vajinal bileşenlerine ayrılması çeşitli ekollerce tartışılmıştır. Masters ve Johnson’un görüşü tek çeşit orgazm olduğudur.
 Kaplan’a göre ise kadın orgazmı daima vajinanın içinde ve etrafında yerleşmiştir ve yüksek oranda bu bölgede yaşanır.
Derogatis ve Meyer, orgazm bozukluğu olan kadınlarda yetersizlik duyguları ve negatif beden imajı olduğunu belirtmişlerdir. Orgazm bozukluğu olan kadınlar kontrol grubuna göre cinsel ilişki ile aktivitelerinden daha az memnundurlar ve eşleri kadınların cinsel tercihleri hakkında daha az bilgi sahibidir.
Orgazm olamama tedavi edilebilir bir problemdir.
4-CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARI
Disparoni (Disparunia)
Cinsel ilişkiye, yineleyici bir biçimde ya da sürekli olarak eşlik eden genital ağrının olması durumudur.
Disparoni, belirgin bir sıkıntıya ya da kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur.
Tanım olarak disparoni, cinsel birleşmede ağrı duyulmasıdır. Bu ağrı vajina ıslaklığının bozulmasına, sıyrıklara veya vajinismus hastalığında olduğu gibi kasların spazmına bağlıdır.
Ağrının endometriozis, over kisti, bartolin absesi, pelvik enfeksiyon gibi nedenleri olabileceğinden jinekolojik inceleme şarttır. Psikojenik disparonide ağrının fobik beklentisi vardır.
Vajinismus hastalığı da cinsel ağrı bozuklukları arasında tarif edilmektedir.
Cinsel İşlev Bozukluklarında Tedavi
Son yıllarda cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde genel olarak, soruna odaklı, kısa davranışçı cinsel terapiler daha fazla uygulanmaktadır.
Bununla birlikte intrapsişik çatışmaların derecesine göre dinamik, analitik psikoterapilerde hala geçerlidir. Ancak ilaç ve hormon tedavilerinin, hipnoterapi ve destekleyici yöntemlerin etkinliği geçicidir.
Masters ve Johnson’un cinsel terapi yöntemi başta H.Kaplan olmak üzere çeşitli hekimlerce geliştirilmiştir. Hastanın değerlendirilmesinden sonra bireysel, grup, çift ve evlilik terapileri uygulanabilmektedir.
Cinsel tedavilerde yaklaşımın dört temel özelliği vardır:
Çift birlikte tedavi edilir.
Çiftin cinsel ve cinsel olmayan ilişkilerinde söz ve davranış değişiklikleri ile daha iyi bir iletişim kurmalarına yardım edilir. Amaç çiftle işbirliğine girerek sorunu çözme sorumluluğunu çifte vermektir.
Cinsel ilişkinin anatomi, fizyoloji (işlevi) ve psikolojisi hakkında bilgilendirilerek eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesidir.
Derecelendirilmiş bir seri “cinsel ev ödevleri” nin verilmesidir. Bilişsel davranışçı tedaviye dayanan bu yöntemle terapi 4-10 seansta tamamlanır. Çiftteki sevgi bağının varlığı tedaviye şans tanıyan en önemli özelliktir.
Hera Kadın Sağlığı’nda Cinsel İstek Bozuklukları Tedavileri
Hera Kadın Sağlığı’nda cinsel istek bozukluklarının tedavilerinde hastalara bilişsel-davranışsal terapiler uygulanmaktadır.
Cinsel isteksizlik, cinsel uyarılamama, cinsel ilişkide ağrı ve orgazm olamama (anorgazmi) sorunları doğru tedavi yöntemleri ve hasta uyumu ile tedavi edilebilen cinsel problemlerdir.
Hastanın cinsellik ile ilgili bilgilerinin arttırılması, eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi, kendi vucudunu ve haz bölgelerini tanıması, cinselliğe bakışının olumlu yönde farklılaştırılması ve cinsel uyarılmayı arttırıcı terapiler (fantezi kurguma ve konulu erotik içerikli filmleri izlemesi gibi) uygulanmaktadır.
Hastalarımızdan bize hangi erotik filmleri izlemenin faydalı olacağı ile ilgili sorular gelmektedir. Biz de onlara fantezi üretebilecekleri, duygusal içerikli ve konulu filmleri izlemelerini önermekteyiz.
Bu tür filmlere örnek olarak: Betty blue, Postacı kapıyı iki kere çalar, Sadakatsiz, Varolmanın dayanılmaz hafifliği, Pariste son tango, Original sin, Joe black, Mustafa hakkında her şey, Lo scandalo, Malizia (Salvatore Samperi), Roman polanski- acı ay, Amantes- Victoria abril, Gecenin rengi, Medcezir manzaraları, Piano, Kamasutra a tale of love, Aşkın peşinde, Büyük umutlar olabilir.
 Kaynak:
http://blog.milliyet.com.tr

Hiç yorum yok: